Diet & Nutrition

Diet & Nutrition

< Usługi

Nasze działy

Nutritional medicine

is a holistic approach to the interactions of both nutrition and environment on human health. Nutrients are the building blocks of our physical body. When the body is supplied with the correct balance of foods, vitamins and minerals we remain healthy.
Nutritional medicine draws on a holistic approach to healing which takes into account the whole person – mind, body and spirit. Nutritionists recognize that disease is complex and is caused by a combination of factors. This constitutes individualised care which is the cornerstone of holistic practice.

Jako dietetyk niektóre z naszych obowiązków to:
  • Skonsultuj się z pacjentami
  • indywidualnie, aby ocenić ich ogólny stan zdrowia i uzyskać od nich szczegółową historię przypadku
  • Polecaj i analizuj badania laboratoryjne, które wskazują na chorobę, brak równowagi żywieniowej, pracę narządów takich jak wątroba i układ pokarmowy
  • Wyjaśnij fizjologiczny wpływ złożonych zaburzeń równowagi biochemicznej i niedoborów żywieniowych, aby edukować pacjenta
  • Opracuj spersonalizowany plan żywienia i stylu życia, który będzie zawierał zalecenia żywieniowe, medycynę środowiskową, poradnictwo i suplementy diety
  • Przeprowadzaj konsultacje kontrolne w celu monitorowania i oceny postępów pacjenta oraz odpowiadania na wszelkie pytania, jakie mogą mieć
  • Kieruj pacjentów do innych lekarzy, takich jak lekarz pierwszego kontaktu, akupunkturzysta itp., w razie potrzeby
  • Prowadź obszerne notatki i zapisy dla każdego pacjenta
  • Doradzaj i promuj terapię żywieniową dla grup społecznych i organizacji charytatywnych
  • Realizuj zadania administracyjne i promocję biznesu.
Nasi lekarze
DIET & NUTRITIONCennik £
Konsultacja£85
Follow up (do 1 miesiàca)£50
Pakiet 3 spotkań£200
Pakiet 5 spotkań£340
Konsultacja + 7 dniowy jadłospis dostosowany do potrzeb Pacjenta£ 110