Oddzial Neurologii

Oddzial Neurologii

< Usługi

Nasze działy

Neurologia to dziedzina medycyny zajmująca się badaniem i leczeniem zaburzeń układu nerwowego. Układ nerwowy to złożony, wyrafinowany system, który reguluje i koordynuje czynności organizmu. Ma dwa główne działy: Centralny układ nerwowy: mózg i rdzeń kręgowy.

Klinika Neurologii prowadzi badania podstawowe i kliniczne układu nerwowego oraz zapewnia opiekę kliniczną nad osobami z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak choroba Alzheimera i inne formy otępienia, padaczka, zaburzenia ruchu jak choroba Parkinsona i Huntingtona, drżenie, dystonia, stwardnienie rozsiane, schorzenia nerwowo-mięśniowe, bóle głowy i zaburzenia snu.

Na naszym wydziale pracują czołowi neurolodzy, którzy pracują nad poszerzeniem naszej wiedzy na temat funkcji układu nerwowego, a także neurolodzy i psycholodzy zajmujący się diagnostyką i leczeniem dorosłych i dzieci. Współpracujemy z kolegami z całego systemu opieki zdrowotnej i ściśle współpracujemy z Wydziałem Chirurgii Neurologicznej, aby zapewnić multidyscyplinarne zarządzanie zespołem zaburzeń neurologicznych. Oferujemy również najnowocześniejsze podejścia diagnostyczne, w tym zaawansowane technologie neuroobrazowania oraz dostęp do prób nowych leków i innych metod terapeutycznych.

Nasi lekarze
NEUROLOG / NEUROCHIRURGCena £
Konsultacja neurologiczna£140
Follow-up konsultacja£120