Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

Polski Lekarz, Polski Dentysta
Przychodnia i Klinika Londyn

Polski Lekarz to ponad 70 specjalistów lekarzy, stomatologów i terapeutów do Twojej dyspozycji

Tooting:  020-8767-8389
Clapham: 020-7223-5114

Sylwia Rorata to dyplomowany logopeda oraz nauczyciel jezyka polskiego. Jest absolwentką Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie, gdzie ukończyła studia na Wydziale  Humanistycznym - Zakład Logopedii i Językoznastwa Stosowanego. Jest również absolwentką Uniwersytetu Opolskiego w Opolu, Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie, gdzie uzyskała dyplomy na wydziale Humanistycznym - kierunek - Filologia Polska.

 

Posiada bogate doświadczenie logopedyczne w pracy z dziecmi oraz dorosłymi. Swoją praktykę odbywała w Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej w Biłgoraju. Posiada także uprawnienia do prowadzenia pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, a także z dziećmi ze  specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu.  Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Polskiego Związku Logopedów.

 

 

Zakres usług:

 • przeprowadzanie badań logopedycznych - diagnozowanie problemu,
 • terapia mowy dla dzieci małych, tzw. wczesna interwencja logopedyczna,
 • terapia mowy dla dzieci starszych,
 • terapia mowy dla dorosłych,
 • terapia mowy dla dzieci z rozszczepem wargi/podniebienia,
 • zajęcia z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu

(dysleksja, dysortografia, dysgrafia),

 • zajęcia z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
 • zajęcia profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu wad wymowy : badanie,aktywizacja i usprawnianie narządów artykulacyjnych oraz kształtowanie prawidłowej wymowy,
 • współpraca z rodzicami / opiekunami mająca na celu udzielanie porad, wskazówek, instruktarzu,
 • współpraca z innymi specjalistami,
 • sporządzanie opinii logopedycznych

 

 

Praca z pacjentem składa się z trzech etapów:

 1.  Pierwszy etap to wizyta tzw. diagnostyczna, która polega na przeprowadzeniu testów na ocenę mowy pacjenta i ustaleniem diagnozy w drodze analizy materiałów badawczych.
 2.  Drugim etapem jest wydanie opinii niezbednej w celu udokumentowania diagnozy wraz z opisem przebiegu terapii.
 3.  Trzecim etapem jest terapia, na którą składają się cotygodniowe zajęcia po 40 - 60 minut w zaleznosci od potrzeb pacjenta.

 

Wizyty:

 

 1. Pierwsza wizyta – wywiad – 1 godzina - £60
 2. Kolejne wizyty – 40 – 60 minut - £40 - £60
 3. Wydanie profesjonalnej opinii - £30