Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

SOUTH LONDON CLINICS: CLAPHAM & TOOTING

Tooting Medical Centre | 020-8767-8389 | TOOTING | 5 London Road | SW17 9JR

SW11 Medical, Dental, Aesthetic | 020-7223-5114 | CLAPHAM | 45 Lavender Hill | SW11 5QW

Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku.
Posiada II stopień specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z pacjentami laryngologicznymi - dziećmi i dorosłymi. Pracuje zarówno w szpitalu, gdzie wykonuje zabiegi z zakresu laryngologii jednego dnia, oraz w lecznictwie otwartym.
Specjalizacje: Otorynolaryngologia

 

 

Konsultacje specjalistyczne, leczenie zachowawcze oraz kwalifikacja do leczenie chirurgicznego w chorobach laryngologicznych takich jak:

 

 • Choroby migdałka gardłowego i migdałków podniebiennych (bocznych)
 • Choroby jamy ustnej i języka
 • Choroby nosa
 • Choroby ucha środkowego:
 1. niedosłuch u dzieci i dorosłych,
 2. przewlekłe zapalenie ucha środkowego
 • Ostre i przewlekłe stany zapalne zatok przynosowych

 • Choroby krtani, fałdów głosowych i tchawicy

 • Zaburzenia ślinianek

 • Zmiany na szyi

 • Zmiany w obrębie skóry twarzy, szyi i małżowin usznych

 • Zawrotów głowy

 

Wykonywanie drobnych zabiegów w zakresie chorób nosa, gardła, ucha i krtani

 • Płukanie nosa metoda Proteza

 • Tamponada nosa

 • Przyżeganie naczyń w krwawieniach z nosa

 • Płukanie ucha

 • Podcięcie wędzidełka języka

 • Plastyka języczka

 

Ocena badań audiologicznych

 • Audiogramów

 • Audiometrii impedancyjnej (tympanometria), badanie wykonywane na miejscu w gabinecie

 

 

 

Specialist consultations, treatment and qualification for surgery in:

 • Diseases of adenoid and palatine tonsils
 • Diseases of oral cavity and tongue
 • Diseases of  nose
 • Diseases of middle ear:
 1. Hearing impairment in children and adults
 2. Chronic inflammation of middle ear

 

 • Acute and chronic sinusitis
 • Diseases of larynx, vocal folds and trachea
 • Disorders of salivary glands
 • Abnormalities of neck
 • Skin lesions of face, neck and earlobes
 • Vertigo

 

Performing minor procedures of nose, pharynx, ear and larynx:

 • Protez irrigation of a nose
 • Nasal packing
 • Cauterization of vessels in nasal bleeding
 • Ear irrigation
 • Frenectomy
 • Uvula palatoplasty

 

Audiologic Evaluation

 • of audiograms
 • of impedance audiometry (tympanometry), this procedure is conducted in the doctors office