Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

SOUTH LONDON CLINICS: CLAPHAM & TOOTING

Tooting Medical Centre | 020-8767-8389 | TOOTING | 5 London Road | SW17 9JR

SW11 Medical, Dental, Aesthetic | 020-7223-5114 | CLAPHAM | 45 Lavender Hill | SW11 5QW

Jestem absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na Wydziale Lekarskim i Wydziale Stomatologii.

 

Wiele lat pracowałem jako asysteny w Klinice Chirurgii Szczękowo-Twarzowej PAM gdzie uzyskałem specjalizację z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz obroniłem doktorat. Byłem nauczycielem wielu lekarzy, którzy z powodzeniem prowadzą swoje praktyki w Polsce, a także pracują poza granicami kraju m.in.w klinikach Londynu.

Swoje umiejętnosci podnoszę uczestnicząc w wielu stażach i kongresach z zakresu implantologiii i chirurgii szczękowo-twarzowej.

Jestem autorem 9 prac opublikowanych w recenzowanych czasopismach medycznych. Brałem udział w misjach-projekcie „Lekarze bez granic”.

 

ZAKRES USŁUG:

 • Implantologia i implantoprotetyka:   
  implanty
  zabiegi rekonstrukcji z wykorzystaniem materiałów kościozastępczych mni. podniesienie dna zatoki szczękowej tzw. sinus-lift
  protetyka na implantach
 • Chirurgia stomatologiczna:
  operacyjne usuniecie zebów zatrzymanych i zębów ósmych -„mądrosci”
  przygotowanie chirurgiczne do leczenia protetycznego i ortodontycznego
  resekcje
  leczenie chirurgiczne: plastyka wędzidełek, usuniecie zmian z obrebu jamy ustnej ,szczęk i twarzy, nacięcie ropni, wyłuszczenie torbieli, leczenie powikłań po wcześniejszym leczeniu zachowawczym i chirurgicznym- mni. plastyka połączenia ustno-zatokowego
 • Protetyka:
  pełen zakres usług: korony, mosty, licówki, wkłady k-k