Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

SOUTH LONDON CLINICS: CLAPHAM & TOOTING

Tooting Medical Centre | 020-8767-8389 | TOOTING | 5 London Road | SW17 9JR

SW11 Medical, Dental, Aesthetic | 020-7223-5114 | CLAPHAM | 45 Lavender Hill | SW11 5QW

During their annual appraisals, doctors will use supporting information to demonstrate that they are continuing to meet the principles and values set out in Good Medical Practice.


Czym jest rewalidacja?

Przedłużenie ważności jest procesem ktorym lekarze potwierdzają się pozytywnie w General Medical Council (GMC), że posiadaja odpowiednie kwalifikacje,  sa one aktualne i odpowiednie do pracy lekarza.

To dotyczy wszystkich licencjonowanych lekarzy w Wielkiej Brytanii pracujących w NHS i sektora prywatnego we wszystkich gałęziach  medycznej praktyki. Lekarze muszą spełniać standardy określone przez GMC, uwzględniając wytyczne dla ich specjalności, w celu utrzymania ich prawa wykonywania zawodu.

 

 

Jak działa rewalidacja?

 • lekarze biorą udział w procesie oceny   niezbędnych norm regulowanych przez GMC
 • rewalidacja pracuje w cyklu 5 lat - lekarze będą  ponownie zatwierdzeni tylko raz w cyklu
 • każdy lekarz odnosi się do właściwego urzędnika, który ocenia  portfolio i raporty  do GMC na przydatnośc lekarza do wykonywania zawodu

 

 

GMP ramy oceny i rewalidacji
Ramy GMP dla oceny i rewalidacji jest oparta na naszych podstawowych wytycznych dla lekarzy powiazene z dobrą praktyką medyczną .

Ramy określaja  główne obszary, które powinny zostać objęte oceną lekarza i na których zalecenia na  revalidacja lekarzy powinna być oparta.

Licencjonowani lekarze muszą mieć regularne oceny, na podstawie niniejszych wytycznych, w celu ponownego nadawania ważności i  ich oceny, która pokazuje, w jaki sposób spełniają wartości zawodowe.

 

Jak lekarze mogą korzystać z tej wskazówki
Lekarze mogą korzystać z ram do:

 • refleksji na temat ich praktyki i ich podejście do medycyny
  zastanowić się nad niezbędnymi informacjami zebrali i co dowodzi, że informacje o ich praktyce
  zidentyfikować obszary praktyki, gdzie mogli wprowadzić ulepszenia i podjęcia dalszego rozwoju
  wykazać, że są one aktualne i pasuje do praktyki

Jak pracodawcy mogą skorzystać z tej wskazówki
Pracodawcy (w tym odpowiedzialnych urzędników, rzeczoznawców i zespołów HR), można używać ramy:

 • zrozumieć, co GMC wymaga lekarzy zrobić
  zrozumieć, że regularne oceny ostrości lekarski powinien mieć
  rozwijać system oceny (i wszystkich lokalnych zasad, które ją obsługują), stosując dodatkowe wytyczne oceny i dokumentacji, które mogły zostać opracowane przez wydział zdrowia w ich kraju.
  opracowania lub szkolenia dla swoich rzeczoznawców komisji