Polski lekarz Londyn
tel: 020-8767-8389 | MAPA
email: app@tootingcentre.uk
Rejestracja on-line: wejdz tutaj
5 London Road/Links Road SW17 9JP

mgr Łukasz Witek - fizjoterapeuta

Absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – kierunek Fizjoterapia.

Oferta:

Masaż leczniczy- Stosuje się go dla złagodzenia sztywności, napięcia i bólu mięśni (zalecany szczególnie sportowcom dla rozluźnienia mięśni przed zawodami, a po zawodach – dla złagodzenia bólu po wysiłku fizycznym), migrenowego i napięciowego bólu głowy oraz bólu lędźwiowo-krzyżowego, dla ogólnego odprężenia, dla przezwyciężenia stresu. Masaż leczniczy może usuwać skurcze nóg. Zwykle masaż leczniczy polega na rozluźnianiu mięśni oraz łagodzeniu napięcia psychicznego, a to przynosi ulgę i uczucie odprężenia. Ten rodzaj masażu zwiększa dopływ krwi do masowanego miejsca, co przyspiesza proces leczenia.

Drenaż limfatyczny- (masaż limfatyczny); zaliczany do mechanoterapii, wchodzi w zakres zabiegów fizykoterapeutycznych. Polega na zastosowaniu określonych technik, wykonywanych w formie przepychającej (przesuwającej, wyciskającej, tłoczącej) w celu usprawnienia krążenia limfy. Do głównych zadań masażu należy: przeciwdziałanie lub likwidacja obrzęków zapalnego, chłonnego, zastoinowego czy onkotycznego oraz przyspieszenie usunięcia z organizmu produktów przemiany materii. W masażu limfatycznym stosowane są techniki masażu klasycznego (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie szczypcowe, wyciskanie), masażu segmentarnego (rozcieranie koliste) oraz techniki drenażowe (ugniatanie przepychające i uciski falujące), a także „pompowanie”.

Masaż łącznotkankowy (masaż tkanki łącznej); masaż odruchowy przeprowadzany w obrębie tkanki łącznej, przy którym wykorzystując odruchy skórno-trzewne z autonomicznego układu nerwowego uzyskuje się efekty terapeutyczne. Technika masażu łącznotkankowego określana jest mianem „pociągnięcia terapeutycznego”, które polega na przesuwaniu tkanki łącznej w strefie wzmożonego napięcia. Pacjent wówczas powinien odczuwać wrażenie cięcia, jakby masaż odbywał się za pomocą paznokcia. W zależności od warstwy, w której przeprowadza się zabieg, rozróżnia się techniki skórną, podskórną i powięziową. Masowanie przeprowadza się etapowo, tzn. najpierw stosuje się technikę skórną i po zlikwidowaniu zmian odruchowych powierzchownych przystępuje się do techniki podskórnej, a później do techniki powięziowej.

Kursy, szkolenia, warsztaty:
– Ortopedyczna Terapia Manualna wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha
– PNF (Proprioceptywna Nerwowo-mięśniowa Facylitacja) świetnie sprawdza
się m.in. w rehabilitacji ortopedycznej oraz neurologicznej: udar, uraz czaszkowo-mózgowy,
choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie zanikowe boczne (SLA)
– „Staw kolanowy-warsztaty dla fizjoterapeutów” organizowany przez PTTS (Polskie
Towarzystwo Traumatologii Sportowej) przekazana wiedza pozwala na profesjonalne
prowadzenie rehabilitacji po uszkodzeniach, operacjach, rekonstrukcjach: więzadła krzyżowego
przedniego (ACL), więzadła krzyżowego tylnego (PCL), więzadła pobocznego piszczelowego
(MCL), więzadła pobocznego strzałkowego (LCL), szyciu łąkotki przyśrodkowej, łąkotki bocznej,
w przypadku chondromalacji chrząstki stawowej, w zespole przyparcia bocznego rzepki
oraz innych problemach stawu rzepkowo- udowego (SRU)
– Funkcjonalny Trening Motoryczny w Kształtowaniu Zdolności Motorycznych Sportowca
– “Staw barkowy- stożek rotatorów, warsztaty dla fizjoterapeutów” organizowany przez PTTS
przekazana wiedza pozwala na profesjonalne prowadzenie rehabilitacji po uszkodzeniach i operacjach mięśni:
nadgrzebieniowego, podgrzebieniowego obłego mniejszego, podłopatkowego i w przypadku ciasnoty podbarkowej
(impigment syndrom)
– masaż klasyczny (instytut edukacji i kształcenia zawodowego)
– masaż leczniczy (instytut edukacji i kształcenia zawodowego)
– Kurs Pierwszej Pomocy (Polski Czerwony Krzyż)
Udział w kongresach i konferencjach:
– Biomechanika w Implantologii, Katowice
– 13th ESSKA (European Society of Sports traumatology Knee surgery and Arthroscopy) 2000 Congress, Porto,
Portugalia
– I International Congress of Sport Traumatology and Arthroscopy for Central-Eastern Europe, Warszawa
Autor kursów dotyczących anatomii, biomechaniki i leczenia kolana oraz barku.
Prywatnie interesuję się wspinaczką skałkową, turystyką rowerową, pływaniem.

Wydział Opieki Zdrowotnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, dyplom magistra