Przyloty międzynarodowe

Przyloty międzynarodowe
Testy w 5, 2 i 8 dniu / NOWY
Cennik: £120 każdy

Odwiedź nasze

kliniki w Londynie

Tooting Medical Centre

5 London Rd Londyn, Tooting SW17 9JR
Tel: 020-8767-8389
E-mail: rejestracja@polski-lekarz.london
www: polski-lekarz.london

Medical SW11 Clapham

45 Lavender Hill Londyn, Clapham Junction SW11 5QW
Tel: 020-7223-5114
E-mail: ap@sw11medical.uk
www.SW11Medical-Clapham

Testy w 2 i 8 dniu pod
kątem przylotów międzynarodowych

Określa minimalne standardy, które dostawcy z sektora prywatnego muszą spełnić w przypadku testów na COVID-19 dla osób przybywających do Anglii.

Wszyscy przybysze z zagranicy na kwarantannę muszą przejść test w dniu 2 (okres kwarantanny) lub wcześniej, w zakresie nadzoru wariantowego oraz test w dniu 8 lub później (okres kwarantanny).

Prywatni usługodawcy mogą przeprowadzać testy w 2. i 8. dniu dla przylotów międzynarodowych podróżujących z krajów, które nie mają zakazu podróżowania (kraje spoza „czerwonej listy”).

Od 26 kwietnia prywatni usługodawcy mogą przeprowadzać testy w 2. i 8. dniu dla przybyszów międzynarodowych, którzy przybyli lub przejechali przez kraj z „czerwonej listy” w ciągu 10 dni przed ich przybyciem.

Zgodnie z prawem, wszystkie testy przeprowadzane prywatnie w dniu 2 i 8 dla przylotów międzynarodowych muszą spełniać minimalne standardy określone w poniższych wskazówkach. Pierwsza sekcja określa minimalne standardy, które mają zastosowanie zarówno do testów w 2, jak i 8 dniu. Druga część określa dodatkowe specyficzne standardy dla testów dnia 2, a trzecia część określa dodatkowe specyficzne standardy dla testów dnia 8.

Przybysze międzynarodowi, którzy przybyli z krajów, które nie mają zakazu podróżowania, krajów spoza „czerwonej listy”, nadal będą mogli wybrać opcję Test to Release w przypadku podróży międzynarodowych, aby skrócić okres kwarantanny. Dostawcy usług testowych do wydania muszą również spełniać pewne minimalne standardy.

Minimalne standardy mające zastosowanie
do testów w 2 i 8 dniu

1. Wymogi dotyczące dyrektora medycznego i naukowca zajmującego się opieką zdrowotną
Dostawca testu musi mieć wyznaczoną rolę zasobów, która nadzoruje i zatwierdza praktyki medyczne podejmowane przez dostawcę i jest odpowiedzialna za zgłaszanie problemów medycznych. Osoba musi być zarejestrowanym lekarzem ‒ zarejestrowanym w General Medical Council.
Usługodawca musi również pełnić wyznaczoną rolę zasobów, która nadzoruje praktyki kliniczne podejmowane przez świadczeniodawcę i odpowiada za zgłaszanie problemów klinicznych. Osoba musi być zarejestrowanym lekarzem lub naukowcem medycznym zarejestrowanym w Radzie Zawodów Opieki Zdrowotnej. Ta sama osoba może pełnić obie role (medyczną i kliniczną), pod warunkiem, że jest należycie zarejestrowana.

2. Wymóg skutecznego systemu zarządzania klinicznego
Wykonawca testu musi posiadać skuteczny system zarządzania klinicznego, który obejmuje odpowiednie standardowe procedury operacyjne w odniesieniu do przeprowadzania testów przewidzianych dla obowiązkowych testów dla przybyszów międzynarodowych.

Na przykład:
– jasne zarządzanie i linie odpowiedzialności, takie jak starszy odpowiedzialny urzędnik, kierownik kliniczny, kierownik ds. jakości, kierownik szkolenia
– personel jest odpowiednio przeszkolony i istnieją dowody oceny kompetencji i udziału w odpowiedniej zewnętrznej ocenie jakości (EQA)
– ubezpieczenie od odpowiedzialności i odszkodowania dla personelu wykonującego badania laboratoryjne, sprawozdanie z weryfikacji elementu laboratoryjnego badania (tzw. test), zgodnie z protokołami krajowymi (w przypadku badań laboratoryjnych) systemy zarządzania informacjami w celu monitorowania dostarczania próbek i systemy śledzenia aby spełnić przepisy dotyczące obsługi, transportu i analizy próbek testowych
– do badań laboratoryjnych, pracy na poziomie hermetyczności CL3 lub CL2+ z systemami zatwierdzania Health and Safety Executive (HSE), procesami i zarządzaniem rejestrami w celu wsparcia dostarczania bezpiecznych i niezawodnych usług