Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

Polskie przychodnie południowy Londyn

Polski Lekarz to ponad 70 specjalistów lekarzy, stomatologów i terapeutów do Twojej dyspozycji

Tooting Medical Centre | 020-8767-8389 | 5 London Road | SW17 9JR

SW11 Medical Clapham  | 020-7223-5114 | 45 Lavender Hill | SW11 5QW

Położnictwo dla pacjentek w ciąży

Badanie ultrasonograficzne w 11-13 tyg. ciąży + 5 dni ze statystyczną oceną ryzyka wystąpienia zaburzeń genetycznych ( tzn. zaburzeń ilości chromosomów)

Badanie ultrasonograficzne wykonane w tym okresie pozwala na ocenę czasu trwania ciąży i wyznaczenie terminu porodu w sytuacji gdy niepewna lub nieznana jest data ostatniej miesiączki lub były nieregularne cykle miesiączkowe. Długość ciemieniowo- siedzeniowa dziecka tzw. CRL określa czas trwania ciąży z dokładnością kilku dni.
Ocenić można podstawowe struktury anatomiczne dziecka i z dużym prawdopodobieństwem daje się wykluczyć obecność niektórych wad rozwojowych.
W przypadku ciąży bliźniaczej można określić czy dzieci mają oddzielne kosmówki ( przy wspólnej kosmówce istnieje ryzyko połączeń naczyń krwionośnych dzieci i wzajemnych przetoczeń krwi, co wymaga szczególnego nadzoru a niekiedy specjalistycznego postępowania ratującego dzieci ).
Kolejnym elementem badania USG w tym okresie ciąży jest pomiar przezierności karkowej i ocena markerów zaburzeń genetycznych.
Najczęstsze zaburzenia genetyczne to nieprawidłowa ilość chromosomów u rozwijającego się dziecka ( trisomia pary 21 to t. zw. zespół Downa, rzadziej spotykane trisomia pary 18 -zespół Edwardsa, pary 13 – zespół Patau ). Większość innych zaburzeń ilości chromosomów z reguły całkowicie uniemożliwia rozwój ciąży.

 

Możliwość pewnego potwierdzenia lub wykluczenia tego typu nieprawidłowości daje badanie chromosomów z materiału uzyskanego w sposób inwazyjny – przez biopsję trofoblastu lub badanie płynu owodniowego ( amniopunkcję ).  Ponieważ badania inwazyjne wiążą się z ryzykiem powikłań dla ciąży ( niekiedy nawet poważnych ) proponuje się wykonywanie takich badań wtedy, gdy istnieje podwyższone prawdopodobieństwo istnienia problemu.

 

Prof. dr hab. med. Dorota Nowakowska

 

 

Tooting Medical Centre
5 London Rd
London SW17 9JR

Telephone: 020-8767-838

Comments are closed.