Rejestracja On-Line, Zaloguj się aby zarezerwować termin

Polski Lekarz, Polski Dentysta
Przychodnia i Klinika Londyn

Polski Lekarz to ponad 70 specjalistów lekarzy, stomatologów i terapeutów do Twojej dyspozycji

Tooting:  020-8767-8389
Clapham: 020-7223-5114

Wywiad chorobowy jest podstawą rozpoznania alergicznego nieżytu nosa (ANN), ponieważ pozwala na ocenę występowania, nasilenia i czasu trwania objawów. ANN definiuje się jako występowanie ≥2 z następujących objawów: zatkanie nosa, wyciek wydzieliny, swędzenie nosa i kichanie przez >1 godzinę dziennie przez >2 tygodnie.

 

Zazwyczaj pojawienie się takich objawów jest poprzedzone narażeniem na alergen, chociaż wyłączną przyczyną mogą być czynniki niealergiczne (dym tytoniowy, leki, alkohol, przyprawy). Rozmowa z pacjentem powinna zawierać pytania o czas trwania, nasilenie i sezonowość objawów, czynniki łagodzące dolegliwości oraz objawy atopii ze strony innych narządów. Ze względu na częste współwystępowanie ANN i astmy należy zapytać o objawy ze strony dróg oddechowych.

Stężenie swoistych IgE w surowicy 2
Najczęściej wykonuje się rynoskopię przednią pozwalającą na ocenę części przedniej jamy nosowej. W ANN stwierdza się przekrwienie błony śluzowej i/lub przejrzystą wydzielinę (bez współistniejących objawów zakażenia czy istotnych wad anatomicznych), ale u pacjentów leczonych obraz może być prawidłowy. W przypadku asymetrii objawów, krwawienia, bólu głowy, zaburzeń węchu czy podejrzenia zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych wskazane jest skierowanie chorego do laryngologa.
Rozpoznanie ANN opiera się na współistnieniu typowych objawów, wyniku badania klinicznego i potwierdzeniu nadwrażliwości na określony alergen. Ostatni element nie jest zawsze konieczny , zwłaszcza gdy objawy występują sezonowo lub odpowiedź na leczenie jest dobra.

Comments are closed.