Polityka prywatności

OCHRONA TWOJEJ PRYWATNOŚC

Niniejsze Powiadomienie wyjaśnia, dlaczego Praktyka gromadzi informacje o Tobie, w jaki sposób te informacje mogą być wykorzystywane i jakie masz prawa w odniesieniu do danych, które posiadamy o Tobie. Zobowiązujemy się szanować i chronić Twoją prywatność. Twoje dane osobowe będą bezpieczne, bezpieczne i prywatne.

SW11 Clinic działający jako Kliniki SW11 Clinic  (zwany dalej „TMC”, „my”, „nas”, „nasz”) jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych z 1998 roku. jest zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem 07758028 z siedzibą pod adresem 5 London Road, London SW17 9JR.
Jesteśmy zarejestrowani zgodnie z ustawą o ochronie danych z 1998 r. w Biurze Komisarza ds. Informacji („ICO”, ​​brytyjski organ regulacyjny ds. ochrony danych), nasz numer rejestracyjny ICO to ZA008395.

DLACZEGO ZBIERAMY I PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE

Nasi pracownicy służby zdrowia, którzy zapewniają Ci opiekę, prowadzą rejestry dotyczące Twojego zdrowia oraz wszelkich otrzymanych od nich zabiegów lub opieki. Te zapisy pomagają zapewnić najlepszą możliwą opiekę zdrowotną. Jako świadczeniodawca opieki zdrowotnej jesteśmy zobowiązani do przechowywania Twoich danych przez określony czas (szczegóły zawarte są w naszej Polityce przechowywania). Musimy zapewnić, że przechowujemy Twoje dane tak długo, jak wymaga tego prawo i tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia Ci sprawnych usług. Gdy informacje nie będą już potrzebne, usuniemy je za pomocą uzasadnionych środków w celu ochrony informacji przed nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem.

DANE, KTÓRE MAMY O TOBIE

Twoja dokumentacja zdrowotna może być przetwarzana elektronicznie, na papierze lub w połączeniu obu, a kombinacja praktyk roboczych i technologii jest wykorzystywana w celu zapewnienia, że ​​Twoje informacje są poufne i bezpieczne. Obejmują one dane, które nam przekazałeś, dane, które zebraliśmy o Tobie oraz dane, które otrzymaliśmy z innych źródeł (takich jak Twój lekarz rodzinny, szpital, laboratoria itp.).
Dokumentacja przechowywana w naszej przychodni może obejmować następujące kategorie:

 • Dane o Tobie, takie jak adres i najbliższy krewny
 • Wszelkie kontakty, jakie z Tobą miała przychodnia, takie jak wizyty, wizyty w przychodni, wizyty w nagłych wypadkach itp.
 • Notatki i raporty na temat Twoje zdrowie
 • Szczegóły dotyczące leczenia i opieki
 • Wyniki badań, takich jak badania laboratoryjne, prześwietlenia itp.
 • Istotne informacje od innych pracowników służby zdrowia, krewnych lub osób opiekujących się Tobą
W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE I KIEDY MOŻEMY ICH UJAWNIĆ

Informacje medyczne będą traktowane jako poufne, zostaną ujawnione wyłącznie osobom zaangażowanym w Twoje leczenie lub opiekę lub ich agentom, specjalistom, laboratoriom, naszej administracji lub działowi prawnemu oraz, w stosownych przypadkach, wszelkie osoby lub organizacje, które mogą być odpowiedzialne za pokrycie kosztów leczenia lub ich przedstawicieli.

Możemy ujawnić dane osobowe, jeśli:

 • jest to wymagane przez prawo
 • wyrażasz zgodę – w sposób dorozumiany lub ze względu na własną opiekę lub wyraźnie w innych celach
 • jest to uzasadnione interesem publicznym

W niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie klinicznych audytów dokumentacji, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę lub zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych, o ile to możliwe, będzie to odbywać się w formie anonimowej.
Czasami Twoje dane mogą zostać poproszone o wykorzystanie do celów badawczych – Praktyka zawsze dołoży starań, aby uzyskać Twoją zgodę przed ujawnieniem informacji.

Ujawnimy również niektóre lub wszystkie dane (w zależności od celu, w jakim są potrzebne) następującym stronom trzecim:

 • Nasi profesjonalni doradcy, w tym nasi prawnicy i księgowi (oraz wszelkich potencjalnych nabywców naszej firmy – patrz poniżej), gdy będą musieli udzielić nam (lub potencjalnym nabywcom naszej firmy) profesjonalnej porady – ujawnimy tylko te dane, które są niezbędne zostać ujawnione w tym celu, a my nałożymy odpowiednie obowiązki w celu ochrony bezpieczeństwa i prywatności Twoich informacji;

Ujawnimy i/lub przekażemy Twoje dane osobowe stronom trzecim:

 • W przypadku, gdy sprzedajemy, przenosimy, kupujemy, reorganizujemy, restrukturyzujemy jakąkolwiek firmę lub aktywa, w takim przypadku przekażemy Twoje dane osobowe, w tym dokumentację medyczną, potencjalnemu przejmującemu lub nabywcy takiej firmy lub aktywów, aby nadal używać go w ten sam lub podobny sposób, jak przed przeniesieniem. Praktyka zawsze dołoży wszelkich starań, aby poinformować Cię o tym z wyprzedzeniem.

Nie ujawniamy informacji o osobach, które można zidentyfikować, naszym reklamodawcom lub ubezpieczycielom, ale możemy dostarczać im anonimowe zbiorcze informacje o naszych klientach.

Masz prawo poprosić nas o nieprzetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych. Poinformujemy Cię (przed zebraniem Twoich danych), jeśli zamierzamy wykorzystać Twoje dane do takich celów lub jeśli zamierzamy ujawnić Twoje anonimowe informacje jakiejkolwiek stronie trzeciej w takich celach. Możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, kontaktując się z nami pod adresem app@tootingcentre.uk

W JAKI SPOSÓB ZACHOWUJEMY POUFNOŚĆ TWOICH REJESTRÓW

Zobowiązujemy się chronić Twoją prywatność i będziemy wykorzystywać wyłącznie informacje zebrane zgodnie z prawem, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych z 1998 r. (która jest nadzorowana przez Biuro Komisarza ds. Informacji), Ustawą o Prawach Człowieka i Poufność.
Wszyscy nasi pracownicy i niezależni praktycy przechodzą odpowiednie i ciągłe szkolenia, aby upewnić się, że są świadomi swoich osobistych obowiązków i mają zobowiązania umowne dotyczące zachowania poufności, egzekwowalne w drodze procedur dyscyplinarnych. Tylko ograniczona liczba upoważnionych pracowników ma dostęp do danych osobowych tam, gdzie jest to stosowne do ich roli i jest to ściśle konieczne do uzyskania wiedzy.

Przez cały czas zachowujemy wobec Ciebie obowiązek zachowania poufności. Będziemy wykorzystywać lub przekazywać informacje o Tobie wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Nie ujawnimy Twoich danych żadnej stronie trzeciej bez Twojej zgody, chyba że zaistnieją wyjątkowe okoliczności (np. sytuacje życia lub śmierci) lub gdy prawo wymaga przekazania informacji.
TWOJE PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI
Ustawa o ochronie danych z 1998 r. daje Ci prawo do dostępu do przechowywanych na Twój temat informacji. Każdy wniosek o dostęp osoby, której dane dotyczą, będzie podlegał opłacie w wysokości do 50,00 GBP, aby pokryć nasze koszty związane z dostarczeniem szczegółowych informacji na Twój temat, które posiadamy. Jeśli chcesz złożyć wniosek lub chcesz, abyśmy poprawili jakiekolwiek Twoje dane osobowe, napisz do kierownika praktyki na nasz adres podany na górze niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub wyślij wiadomość e-mail na adres app@tootingcentre.uk uważasz, że trzymamy i są niedokładne.

Zgodnie z nowymi przepisami (RODO) masz prawo dostępu, żądania sprostowania lub usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, komentarze lub pytania dotyczące niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, napisz do nas na adres: app@tootingcentre.uk

Jeśli nie możemy rozwiązać Twojej skargi lub odpowiedzieć na Twoje pytania w tym zakresie, możesz skontaktować się z ICO w Wycliffe House, Water Lane, Wimslow, Cheshire SK2 5AF.

Cenimy Twoją prywatność

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.