Kamica moczanowa


Kamica moczanowa – jedna z kilku kamic nerkowych które mogą występować w układzie moczowym u człowieka (moczanowa, szczawianowa, fosforanowa, wapniowa, ksantynowa, cystynowa).

Jest najczęściej występująca odmianą kamicy nerkowej, stwierdzono również, że częściej pojawia się u osób otyłych.

Powstaje na skutek odkładania się w drogach moczowych osadów z kwasu moczowego (mocznika).

W leczeniu kamicy moczanowej bardzo ważne jest utrzymanie odpowiedniego poziomu kwasowości pH moczu (na poziomie 6,5 – 7,0). W miarę wzrostu pH wzrasta rozpuszczalność moczanów, nie wskazane jest również utrzymanie zbyt wysokiego pH, ponieważ pociąga to za sobą wytracanie się kryształków fosforu wapniowego.

Odpowiedni poziom pH można utrzymać dzięki stałym jego kontrolowaniu oraz przestrzeganiu zaleceń lekarza odnośnie diety oraz zażywanych lekarstw.