Stany kliniczne (narkomania): F1x.5 – zaburzenia psychotyczne