Zaburzenia psychosomatyczne


Zaburzenia psychosomatyczne to schorzenia (stany) wywoływane przez czynniki psychologiczne, które objawiają się za pośrednictwem symptomów o charakterze fizycznym. Wśród najpopularniejszych z nich wyróżniamy: wysypki, pieczenie skóry, uporczywe zgrzytanie zębami, bóle „urojone” (o nieznanej przyczynie), zaburzenia oddychania, krążenia oraz ciągłe uczucie obawy. Te dolegliwości, tak charakterystyczne dla wielu różnych rodzajów chorób, w przypadku tego schorzenia mają jedną wspólną cechę- nie da się wskazać fizycznych przyczyn ich występowania. Te objawy są bardzo ciężkie do właściwego zdiagnozowania- ich przyczyny mają podłoże psychologiczne.
Medycyna zaburzenia psychosomatyczne określa jako zaburzenia nerwicowe, których przyczyną jest stres. Stres ten „odbija się” na kondycji fizycznej organizmu. Ciężko jest wymienić konkretny zakres chorób, które są charakterystycznymi schorzeniami o podłożu psychosomatycznym. Dawniej taki podział istniał i do chorób psychosomatycznych zaliczano między innymi anoreksję, astmę oskrzelową a nawet zapalenie stawów. Dziś uważa się taki podział na bezsensowny, gdyż każda choroba, która sprawia, iż nasze samopoczucie psychiczne się pogarsza, może być nazwana mianem choroby psychosomatycznej.

Wbrew pozorom, na zaburzenia somatyczne najczęściej narażona jest młodzież. W tej grupie wiekowej najczęstszą przyczyną tego rodzaju stanów jest lęk i długotrwały stres. Napięcie związane z przeżywianiem stresujących sytuacji sprawia, iż młodzi ludzie dość często, obawiając się niepowodzenia, sami wpędzają się w stany lękowe, które później objawiają się różnego rodzaju dolegliwościami, związanymi z przewodem pokarmowym (biegunka, wymioty) czy też z zaburzeniami oddychania. Młodzi ludzie nie potrafią jeszcze dobrze radzić sobie ze stresem. Stąd też narażeni są bardziej na jego negatywne i szkodliwe dla organizmu skutki.

Zaburzenia psychosomatyczne, powstałe na skutek stresu i nie tylko, mogą stać się przyczyną poważnych urazów psychicznych. Nie leczone mogą powodować zmiany fizjologiczne, które będą miały szkodliwy wpływ na nasze zdrowie. Chociaż niewidoczne dla naszego oka i nie budzące czasem zainteresowania, ciągłe uczucie zdenerwowanie, życie w stresie i ciągłym napięciu, może być bardzo groźne dla naszego życia. Nie lekceważmy więc nawet tych najbanalniejszych objawów tego rodzaju schorzeń.