Schizofrenia


Schizofrenia to głębokie zaburzenie psychiczne, dosłownie oznaczające „rozdwojenie jaźni” w znaczeniu posiadania więcej niż jednej osobowości. Osoba na nią chora nie panuje nad emocjami, myli rzeczywistość od wyobraźnią (fantazją).

Przyczyny schizofrenii są ciągle nie znane, lekarze specjaliści ogłosili kilka hipotez które się wzajemnie uzupełniają, najważniejsze z nich fakty to, że schizofrenia może wystąpić na skutek zaburzeń równowagi neuroprzekaźników w mózgu (dopaminy, noradrenaliny, serotoniny), może to być również warunkowane genetycznie.
Na zachorowanie na schizofrenie może także wywołać stres nagły lub przewlekły, komplikacje porodowe lub nieokreślone bliżej infekcje.

Do najczęstszych objawów schizofrenii zaliczamy zaburzenia toku myślenia, omamy, przywidzenia, czasami zachowania agresywne, zamykanie się we własnym świecie.

Leczenie czyli terapia jest prowadzona w różnych formach
1. psychoterapia indywidualna – terapeuta pomaga zrozumieć choremu co się z nim dzieje.

2. psychoterapia grupowa – każdy z chorych dzieli się swoimi emocjami, wytwarzają się więzi przyjaźni pomiędzy pacjentami;

3. treningi codziennych umiejętności – chorzy na nowo musza nauczyć się podstawowych zdolności kulinarnych, budżetowych, obsługi sprzętu technicznego oraz komunikacji;

4. terapia środowiskowa – rodzina i najbliżsi uczestniczą w niej razem chorym;

5. terapia zajęciowa – przy wykorzystaniu form artystycznych chorzy odkrywają swoje możliwości twórcze co bezpośrednio przekłada się na ich wiarę w siebie