Samobójstwo


Samobójstwo definiowane jest jako działanie, pod wypływem przesłanek natury społecznej oraz psychologicznej, w wyniku którego człowiek sam sobie odbiera życie.

Współcześnie samobójstwa nie są rzadkością – jest to smutny, ale prawdziwy fakt. Do takiego czynu skłania człowieka najczęściej silna depresja wywołana przez traumatyczne przeżycie (wypadek, utrata bliskiej osoby). Głównego powodu wtedy należy doszukiwać się w niemożliwości poradzenia sobie ze skutkami depresji.

Samobójstwo a religia.
Od wieków samobójstwo było potępiane przez religię, karę za jego potępienie było wieczne potępienie. Obecnie obraz ten nieco „zmiękł” i samobójstwo wywołane przez działania szatana lub spowodowane w wyniku poświęcenia jest usprawiedliwiane.

Samobójstwo a prawo.
Z oczywistych względów za samobójstwo nie jest objęte karą, w Polsce również próba samobójcza nie podlega karze. Karane jest natomiast podżeganie lub pomoc w dokonaniu samobójstwa.

Statystyki.
W Polsce popełnianych jest około 4 tysięcy samobójstw rocznie. Najbardziej niebezpieczne okresy w życiu to 16-21 lat oraz 45-55 lat. Znaczna większość samobójstw dokonywana jest przez mężczyzn. Najpopularniejszym sposobem na samobójstwo jest powieszenie, najrzadziej stosowane jest skok z wysokości, rzucenie się pod pojazd, otrucie czy uszkodzenie układu krwionośnego.
Rzadkim rodzajem samobójstw, lecz warto o nich wspomnieć, są samobójstwa rytualne, praktykowane przez sekty działające w ukryciu lub egzotyczne plemiona.