Nerwica pourazowa


Nerwica pourazowa jest to zazwyczaj reakcja na bardzo ciężkie, przekraczające zwyczajne możliwości człowieka wydarzenia (np. napad, wypadek, nagła utrata bliskich, gwałt, sytuacja bezpośredniego zagrożenia naszego życia).

Objawy nerwicy pourazowej to głównie powracanie myślami do traumatycznych przeżyć, sny o treści charakterystycznej związanej z przeżyciem, omamy wzrokowe lub słuchowe przywracające obrazy i dźwięk z zaistniałej tragicznej sytuacji.

Osoby chore na nerwicę pourazową konsekwentnie unikają sytuacji, osób, miejsc które mogą kojarzyć się i przypominać przeżycie.

Często również występują u chorych zaburzenia snu, drażliwość, zły nastrój, „odsuwanie” się od innych ludzi, uczucie porażki i brak perspektyw na przyszłość.

Przy wsparciu rodziny i osób najbliższych zaburzenia te mogą przeminąć samoistnie.