Nerwica hipochondryczna


Nerwica hipochondryczna charakteryzuje się ciągłym myśleniem nt. swojego stanu zdrowia, lękiem przed jego pogorszeniem oraz przekonaniem o jego złym stanie.

Objawy nerwicy hipochondrycznej to najczęściej uczucie bólu w różnych częściach organizmu nie spowodowanego żadną chorobą. Na tego rodzaju bóle nie działają tabletki przeciwbólowe.

Leczenie nerwicy hipochondrycznej może utrudniać przekonanie chorego, że jego bóle wynikają z choroby ciała a nie umysłu i odrzuca on wtedy sugestię aby zgłosił się do lekarza psychologa lub psychiatry.
U „przekonanych” pacjentów stosuje się terapię behawioralno-poznawczą mająca na celu wytworzenie nowej postawy wobec choroby i nauczenia się reagowania na nią, tak jak w chorobie przewlekłej: nauczyć się z nią żyć. Odczuwane dolegliwości i bóle nie uniemożliwiają mu normalnego funkcjonowania.