Nerwica


Nerwica ogólne pojęcie określające zbiór zaburzeń psychicznych występujących mimo nie występowania sytuacji stresowych oraz braku innych czynników obiektywnych mogących je powodować.

Nerwica jest najczęściej wywołana konfliktem wewnętrznym, zazwyczaj nieświadomym lub wrodzonymi czynnikami osobowości lecz przede wszystkim urazem psychicznym o różnej głębokości i nasileniu. Do najistotniejszych sytuacji które mogą wywołać nerwice zaliczamy
– obciążenia życiowe;
– niemożliwość rozwiązania konfliktu wewnętrznego (który nas „przewyższa”);
– zbyt wysokie wymagania osób z naszego otoczenia.

Objawy nerwicy
Osoba znerwicowana ma poczucie mniejszej wartości, nie akceptuje siebie, ma poczucie krzywdy, boi się być oceniana przez innych, skupia się na sobie, szybko się denerwuje oraz ma trudności w relacjach z innymi ludźmi.

Rozróżniamy następujące rodzaje nerwic:
Nerwica natręctw
Nerwica lękowa
Nerwica hipohondryczna
Nerwica wegetatywna
Nerwica pourazowa

Leczenie nerwicy zależy od jej rodzaju, aby zapoznać się ze szczegółami proszę wybrać z powyższej listy odpowiedni rodzaj nerwicy.