Autyzm


Autyzm jest chorobą charakteryzującą się całkowitym oderwaniem od rzeczywistości, zamknięciem w sobie, brakiem świadomości istnienia wewnętrznego świata innych ludzi oraz brakiem uczuciowej łączności z otoczeniem.

Charakterystyczne dla tej choroby również jest izolacja społeczna oraz odbieranie świata wyłącznie przez pryzmat własnych potrzeb, emocji9, pragnień, nastrojów, upodobań, myśli czy sadów.

Występuje w patologii jako osiowy objaw zaburzeń w schizofrenii oraz zespołach autystycznych, zaś w normie jako faza rozwoju „ja” w bardzo wczesnym dzieciństwie.

Niestety nie ma lekarstwa na autyzm. Medycynie ciągle ciężko poradzić ze zmianami w obrębie mózgu warunkującymi autyzm. Należy zrozumieć osoby chore i pomagać im przystosować się do życia. Powinny one uczyć się akceptować zmiany i współpracę z innymi ludźmi. Dzięki długotrwałej i mozolnej pracy niektóre symptomy choroby mogą złagodnieć, a niektóre nawet całkowicie zniknąć. Trzeba się jednak liczyć, że takie próby mogą nic nie dać i osoba autystyczna przez całe życie będzie wykazywać pewne stopnie autyzmu przez całe życie.