Zgaga


Przez pojęcie zgagi rozumiemy uczucie pieczenia bądź palenia za mostkiem, często wysoko, aż na poziomie gardła, z napływaniem do ust piekącego płynu.

Zgaga jest objawem podrażnienia lub stanu zapalnego przełyku i powstaje zazwyczaj na skutek wracania zawartości żołądka i dwunastnicy do przełyku, czemu sprzyja nieszczelność dolnego zwieracza przełyku.

Wbrew powszechnemu mniemaniu, nad kwaśność soku żołądkowego nie jest warunkiem koniecznym do wystąpienia zgagi, równie dobrze zgaga może się zdarzyć przy normalnej lub obniżonej kwaśności.

Czynnikami wywołującymi powstawanie zgagi mogą być niektóre pokarmy, różne dla różnych osób, ale zazwyczaj cierpkie, kwaśne lub nadmiernie słodkie.

Zgaga może również być spowodowane używkami (papierosy, alkohol, kawa), niektórymi lekami (polopiryna) oraz pracą w pozycji pochylonej połączonej z dźwiganiem.