Zdrowie publiczne


Dziedzina, jaką jest zdrowie publiczne rozwinęła się w ciągu ostatnich 30 lat i jest przedmiotem nauczania we wszystkich ważniejszych europejskich uniwersytetach. Zagadnienia zdrowia publicznego nauczane są zarówno na studiach licencjackich, magisterskich jak i studiach podyplomowych.

Początek Zdrowia Publicznego w Polsce to połowa lat 90. w których działalność dydaktyczną podjęło kilka ośrodków naukowych. Studia przygotowują studentów do pracy w sektorach odpowiedzialnych za zarządzanie, administrację i ochronę zdrowia we wszystkich jej placówkach i sektorach. Kierunek Zdrowie Publiczne prowadzą uczelnie medyczne, uniwersytety ogólne, akademie wychowania fizycznego oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe..

Lata współczesne pokazały nam znaczenie promowania zdrowia i zainteresowanie tym tematem, zarówno polityków, organizacji społecznych jak i osób indywidualnych. Nieuchronna reforma służby zdrowia sprawia iż ten kierunek studiów staje się coraz bardziej popularny. Jest realną alternatywą wobec specjalistycznych studiów medycznych gdyż pozwala na zaistnienie na szerszym rynku pracy. Ponadto absolwentów studiów nie obciążają takie obowiązki jak obowiązkowa rezydentura czy lekarski egzamin państwowy.

Osobom którym ochrona zdrowia leży na sercu i chcą czynnie przyczynić się do restrukturyzacja szpitali i służby zdrowia powinny podjąć się studiów w zakresie Zdrowia Publicznego. Absolwenci tego kierunku wyznaczać będą wizerunek przyszłej służby zdrowia zarówno na szczeblu administracji państwowej jak i samorządowej oczywiście przy czynnym udziale organizacji takich jak izba lekarska.

Duża pomocą naukowa i podczas studiów jak i też wskazówkami w wyborze przyszłego miejsca pracy będzie śledzenie zarówno medycznej literatury lecz przede wszystkim zapoznanie się z osobistymi refleksjami lekarzy na temat np. jak ma wyglądać przyszła prywatyzacja szpitali. Informacje takie najłatwiej znaleźć w Internecie gdzie społeczność lekarzy czynnie uczestniczy w wielu dyskusjach i aktywnie prowadzi własne blogi.