Zaparcie


Z zaparciem mamy do czynienia gdy oddawanie stolca ma miejsce rzadziej niż raz na dobę.

Zaparcie może występować z wielu przyczyn, najczęściej towarzyszy ono zaburzeniom pracy jelita grubego. Pojawia się również u osób zdrowych prowadzących siedzący tryb życia lub spożywających pokarmy z małą zawartością płynów i błonnika. Inne grupy osób z zwiększonym prawdopodobieństwem występowania zaparcia to osoby starsze, noworodki oraz u kobiety w ciąży.
W śród innych przyczyn występowania zaparcia można wymienić: zatrucie, choroby gorączkowe, niedrożność jelit.

Jedną z najczęstszych przyczyn zaparcia jest lekceważenie uczucia parcia na stolec. Przy wstrzymywaniu oddawania stolca pomimo parcia odruch parcia stopniowo zanika i w następstwie, mimo obecności nawet dużych ilości kału w prostnicy, odruch defekacji, nie następuje.

W przypadku zaawansowanego zaparcia stosuje się lewatywę, zazwyczaj wystarcza spożycie środków przeczyszczających (należy pamiętać, że ich regularne przyjmowanie obniża ich skuteczność działania, co w konsekwencji prowadzi do zwiększania dawek, a w dłuższym okresie może także doprowadzić do wystąpienia objawów ubocznych).