Zapalenie żołądka


Ostre nadżerkowe zapalenie żołądka, zwane też zapaleniem krwotocznym. Istotą tej choroby są liczne powierzchniowe ubytki błony śluzowej żołądka zwane nadżerkami. Pojawiają się one nagle, najczęściej w następstwie nadmiernego spożycia alkoholu lub po zażywaniu polopiryny (i innych tabletek zawierających kwas acetylosalicylowy), fenylbutazonu, indometacyny. Choroba często występuje również u osób z ciężkim stresem w następstwie rozległych oparzeń, urazów, operacji, zakażeń septycznych lub z niewydolnością oddechową, niewydolnością wątroby albo nerek.

Objawem choroby jest krwawienie z przewodu pokarmowego pod postacią krwawych wymiotów lub czarnych (smolistych) stolców. W zależności od ilości utraconej krwi, może występować osłabienie aż do omdlenia, zawroty głowy, szum w uszach, bladość skóry i poty. Czasami też występuje ból w nadbrzuszu.

Rozpoznać chorobę można łatwo za pomocą wziernikowania żołądka (gastroskopii), jeśli jest wykonane w pierwszej dobie od wystąpienia objawów.

Leczenie, zawsze szpitalne, polega na uzupełnieniu utraconej krwi, płukaniu żołądka lodowato zimnym płynem oraz stosowaniem leków neutralizujących kwas solny lub hamujących jego wydzielanie. Jeżeli leczenie zachowawcze okazuje się nieskuteczne, leczenie operacyjne polega na wycięciu części żołądka i przecięciu nerwów błędnych, unerwiających komórki wydzielające kwas solny. W sytuacjach wyjątkowych usuwa się caly żołądek.

Przewlekle zapalenie żołądka. To choroba o nieznanych przyczynach, jakkolwiek do czynników wywołujących ją zalicza się: przewlekle picie alkoholu, zażywanie niektórych leków (polopieryna) i zaburzenia immunologiczne, ale ich rola, nie jest pewna. Na postawie badań mikroskopijnych wycinków błony śluzowej żołądka można rozpoznać tę chorobę.

Przewlekle zapalenie żołądka może być:
1) powierzchniowe – dotyczy powierzchniowej warstwy błony śluzowej;
2) zanikowe – proces zapalny sięga warstw głębszych i prowadzi do zaniku gruczołów wydzielniczych żołądka
3) może prowadzić do całkowitego zaniku błony śluzowej bez jakichkolwiek elementów zapalnych.