Zapalenie opłucnej


Zapalenie opłucnej
Choroba może występować w postaci zapalenia suchego (bez obecności płynu) o wysiękowego (z obecnością płynu). Najczęstszą przyczyna zapalenia opłucnej jest zakażenie bakteryjne lub wirusowe. Zdarzają się też zapalenia na tle gorączki reumatycznej, kolagenoz, niebakteryjnych chorób sąsiednich narządów (zawału płuca, zapalenia trzustki), gruźlicy oraz zmian nowotworowych opłucnej. W ostatnich dwóch przypadkach zapalenie opłucnej ma zawsze postać wysiękową, a przy zmianach nowotworowych płyn wysiękowy jest podbarwiony krwią.

Suche zapalenie opłucnej przebiega z suchym kaszlem i bólami w klatce piersiowej oraz z gorączką. W ten sam sposób zaczyna się również wysiękowe zapalenie opłucnej. Ustępujący kaszel i ból świadczy o zdrowieniu, bądź o tym, że początkowo trące o siebie blaszki opłucnej są rozdzielane płynem i suche zapalenie przechodzi w wysiękowe.

Powikłaniem wysiękowego zapalenia opłucnej może być ropniak opłucnej lub rozległe włóknienie opłucnej, z wciągnięciem w ten proces chorobowy klatki piersiowej i płuc.

Leczenie zapalenia opłucnej zależy od przyczyny choroby. Leczenie suche zapalenia polega na podawaniu środków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Przy wysiękowym zapaleniu płyn wysiękowy jest ściągany. Leczenie wysiękowego zapalenia opłucnej jest długotrwałe, a w przypadku ropniaka – wymaga ponadto stałego odsysania jamy opłucnej.