Zaburzenia czynnościowe jelit


Zaburzenia czynnościowe jelit zwane też zespołem drażliwego jelita.
U podłoża choroby leżą zaburzenia kurczliwości jelita grubego i innych części przewodu pokarmowego, które objawiają się bólami brzucha i nieprawidłowymi wypróżnieniami.
Zaburzenia czynnościowe są najczęstszą chorobą przewodu pokarmowego (znacznie częstszą u kobiet niż u mężczyzn) i zwykle występują u osób młodych i w średnim wieku. Ta choroba jest pospolita w społeczeństwach o wysokim stopniu rozwoju cywilizacyjnego.

Przyczyna choroby najprawdopodobniej jest stres i dieta uboga w włókna roślinne. Czasami choroba rozpoczyna się po zatruciu pokarmowym, po przebyciu czerwonki lub zakażenia pasożytniczego.
Wyróżnia się trzy główne postacie objawów:
1) postać z bólami i zaparciem,
2) postać z biegunką ciągłą lub epizodyczną (bólami albo bez),
3) postać mieszaną, z naprzemiennym zaparciem i biegunką.
Bóle mogą pojawiać się w każdej części brzucha, ale najczęściej w lewym dole biodrowym. Poza tym są odczuwane w obu podżebrzach, prawym dole biodrowym i lędźwiach. To rozmaite umiejscowienie nasuwa przypuszczenie, że przyczyną dolegliwości są choroby wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, wyrostka robaczkowego, nerek lub choroby ginekologiczne.