Palenie Konopi groźniejsze od tytoniu?


Początkowe eksperymenty Brytyjskiej Organizacji Płuc (BLF) twierdzą, że marihuana i haszysz zwiększają niebezpieczeństwo zachorowań na raka układu oddechowego dużo bardziej niż papierosy. Młodziesz nie jest jeszce świadoma ryzyka zachorowań, jakie występują uludzi zażywających marihuanę czy haszysz – mówi Helena Shovelton, szefowa Brytyjskiej Fundacji „BLF”. Jak twierdzą naukowcy już teraz widaćbardzo mocne konsekwencje zażywania marihuany – bardzo częste przykłady zapadania na choróby płuc , choroby układu oskrzelowego, trudności z oddychaniem, a także zmniejszanie kondycji człowieka.

Badania które były wykonywane kiedyś nad szkodliwością marihuany… w latch 60. i 70. nie doceniały wielkości sytuacji. Być może temu, że teraz konopie są znacznie mocniejsze i bardziej szkodliwe od tych, które stosowano dawniej jeszcze w czasach hipisów.