Nudności i wymioty


Przez nudności rozumiemy niemiłe uczucie sygnalizujące możliwość wystąpienia wymiotów. Osoby które czują nudności używają określeń „zbiera mi się na wymioty” czy „jest mi niedobrze.
To uczucie zazwyczaj odczuwa się w nadbrzuszu i gardle, ale w słowach „jest mi nie dobrze” zawarte są również inne objawy towarzyszące, takie jak ślinotok, poty, zblednięcie a niekiedy osłabnięcie.

Wymioty to świadome lub samoistne wydalenie zawartości żołądka przez usta. W odruchu tym dochodzi m.in. do zwiotczenia żołądka i zwieraczy przełyku, skurczy odźwiernika (zwieracza oddzielającego żołądek od dwunastnicy) oraz mocnego skurczu przepony i brzucha.
Gdy występują silne wymioty dochodzi także usunięcia na zewnątrz poza zawartością żołądka również zawartość dwunastnicy, co powoduje gorzki smak w ustach i żółte zabarwienie wymiocin.

Powtarzające się uporczywe wymioty mogą spowodować pęknięcie błony śluzowej na pograniczu przełyku i żołądka oraz krwotok z tego powodu.

Długotrwałe wymioty doprowadzają odwodnienia organizmu, zaburzeń metabolicznych i elektrolitowych. W takim przypadku niezbędna jest hospitalizacja oraz podanie kroplówki.

Przyczyny wymiotów są różnorakie, mogą występować wskutek przejedzenia, nadużycia alkoholu, zatrucia pokarmowego lub chemikaliami. Wymioty również towarzyszą ostrym i przewlekłym chorobom układu trawienia. Są częstym objawem chorób zakaźnych i występują w chorobach układu nerwowego.
Wymioty bywają również nieswoistym odruchem na rozmaite bodźce – jak nagły ból, strach lub obrzydzenie, mogą również powstawać na tle zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.