Niedokrwienne zapalenie jelita grubego


Niedokrwienna zapalenie jelita grubego występuje gdy niedostateczna ilość krwi dopływa do ściany jelita.

Rozróżniamy trzy etapy niedokrwienia jelita:
1. chwilowe niedokrwienie śluzówki
2. niedokrwiennie niepełnościenne z następowym zwężeniem
3. rozkład martwych tkanek jelita (zgorzel)

Chorobę można rozpoznać dzięki standardowemu badaniu RTG i endoskopii. U pacjentów których stan się ustabilizował można wykonać kolanoskopię i wlew odbytniczy.

Objawy choroby
U większości chorych występuje krwawienie jelitowe, natomiast u nielicznej grupy – gdzie choroba przebiega w sposób ostry występują nagłe bóle brzucha, gorączka, krwotok jelitowy, zwiększona liczba krwinek białych w morfologii krwii.

Leczenie
Leczenie jelita zależne jest od stopnia choroby, w większości jednak przypadków wymaga hospitalizacji, a czasami również operacji chirurgicznej.

Inne zapalenia jelita grubego:
– rzekomobłoniaste;
– wrzodziejące.