Konflikt matczyno-płodowy


Jest to choroba występująca u kobiet w ciąży. Polega ona na relacji matki i dziecka. Jej przyczyną jest genetyka, a ściślej rzecz ujmując dziedziczenie przez dziecko grupy krwi od rodziców. O ile główna grupa krwi nie ma tak dużego znaczenia, o tyle ważny jest czynnik RH. Jest bowiem przypadek, w którym grupa krwi może odegrać ważną role i stanowić zagrożenie. Sytuacja ma miejsce wówczas, gdy matka z układem antygenów krwi RH (-), uczulona na antygen D, rodzi dziecko posiadające grupę krwi o RH (+).

Sam konflikt może pojawić się w momencie zmieszania się nawet niewielkiej ilości krwi dziecka z krwią matki. Zazwyczaj dochodzi do tego dopiero w momencie porodu. Wcześniej krew matki i dziecka nie miesza się, ponieważ w okresie ciąży pomiędzy matką, a dzieckiem występuje bariera w postaci łożyska. Po przedostaniu się krwi z antygenami RH (+) do krwiobiegu matki, jej układ odpornościowy zaczyna wytwarzać przeciwciała skierowane przeciw antygenowi D obecnemu na erytrocytach. Przeciwciała te mogą przenikać barierę łożyskową w kolejnych ciążach. Gdyby kolejne dziecko miało antygen RH (+) w krwi, to przeciwciała matki zniszczą jego erytrocyty i spowodują dużą niedokrwistość. Rozwój płodu będzie wtedy zahamowany. W konsekwencji może to doprowadzić nawet do jego obumarcia i poronienia.

Choroba ta może jednak pojawić się już w trakcie pierwszej ciąży, gdyby na skutek pewnych zdarzeń doszło do wcześniejszego wymieszania się krwi. Obecnie jednak konflikt serologiczny nie stanowi takiego problemu jak to miało miejsce dawniej. Zacofanie medycyny i brak umiejętności badania krwi płodu powodowały, że dochodziło do najgorszego. Obecnie jednak każda ciąża jest dokładnie „monitorowania”, a znajomość genetyki pozwala na wykluczenie bądź nie konfliktu wcześniej. Zapobiega się mu poprzez podanie immunoglobiny anty-D w sytuacji kiedy może dojść do wymieszania się krwi matki i dziecka.