Kamica fosforanowa


Kamica fosforanowa jest jedną z odmian kamicy nerkowej. Kamienie powstające w kielichach nerki zbudowane są w tym przypadku z fosforanu wapniowego. Ich powstawaniu sprzyja dieta bogata w fosforany. Kamica fosforanowa jest jednym z rzadziej występujących rodzajem kamicy nerkowej. Objawy towarzyszące temu schorzeniu są objawami charakterystycznymi dla wszystkich typów kamicy nerkowej, są to ostry, promieniujący ból w okolicy lędźwiowej, wymioty oraz niekiedy towarzysząca stanowi zapalnemu gorączka. Diagnostyka kamicy fosforanowej, podobnie jak każdego typu kamicy nerkowej, rozpoczyna się od dokładnego wywiadu, w którym lekarz uzyskuje od pacjenta informacje o przebytych chorobach, przyjmowanych lekach, diecie. Następnie lekarz wykonuje badanie ogólne oraz zleca wykonanie badań laboratoryjnych moczu, USG jamy brzusznej oraz urografię. Urografia polega na dożylnym podaniu pacjentowi kontrastu a następnie na obserwacji jego przemieszczania się w organizmie. Kontrast wychwytywany jest przez nerki i razem z moczem transportowany do pęcherza moczowego, a następnie wydalany. W trakcie przemieszczania się kontrastu wykonywana jest seria zdjęć rentgenowskich w ściśle określonych odstępach czasu. Na zdjęciach tych dokładnie widać, czy mocz, a wraz z nim kontrast odpływa z obydwu nerek oraz przemieszcza się moczowodem w takim samym tempie. Jeżeli z jednej nerki mocz odpływa wolniej, jest to dowód na istnienie w niej kamienia blokującego odpływ.

Kamienie mniejszych rozmiarów najczęściej usuwane są z organizmu samoistnie, razem z moczem. Chory może ułatwić i przyspieszyć ten proces przyjmując duże ilości płynów w ciągu doby, nie tylko w ciągu dnia ale też nocą. Kamienie o większych średnicach, znacznie utrudniające odpływ moczu wymagają interwencji lekarskiej. Obecnie stosuje się trzy metody usuwania kamieni nerkowych. O wyborze odpowiedniej metody każdorazowo decyduje lekarz na podstawie szczegółowych badań.

Jedną z metod jest przezskórna nefrolitotrypsja (PCNL). Wykonuje się ją gdy kamień umiejscowiony jest w dolnej części miedniczki nerkowej i nie ma możliwości aby samoistnie przemieścił się do moczowodu. Poza tym tą metodą usuwa się kamienie o dużej twardości, których usunięcie w inny sposób nastręczałoby wiele trudności. Istnieją pewne przeciwwskazania do tego zabiegu, jak zaburzenia krzepnięcia krwi, stany zapalne nerek. PCNL nie wykonuje się też u kobiet ciężarnych. Przed zabiegiem obowiązkowo wykonuje się u pacjenta badanie ogólne oraz posiew moczu, morfologię krwi oraz urografię. Zabieg w dużym uproszczeniu polega na nakłuciu nerki, rozkruszeniu znajdującego się w niej kamienia falami ultradźwiękowymi oraz usunięciu go przez przez wykonaną przetokę. Aby okruchy kamienia nie dostały sie do moczowodu, zabezpiecza się go specjalnym balonikiem. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu, a pacjent pozostaje w szpitalu jeszcze 3 – 5 dni. Tą metodą można usuwać kamienie równiez z pecherza moczowego. Każda interwencja chirurgiczna niesie pewne ryzyko. Zarówno w trakcie zabiegu jak i po upływie pewnego czasu od jego wykonania dojść może u pacjenta do pewnych powikłań. W trakcie zabiegu dochodzi niekiedy do krwawienia oraz uszkodzenia nerki lub sąsiadujących z nią narządów. Po zabiegu pojawia się czasem u pacjentów gorączka oraz stan zapalny. Istnieje również ryzyko nawrotu choroby i konieczność powtórzenia zabiegu.

Chorzy na kamicę fosforanową powinni bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie diety. Przy tym schorzeniu należy unikać spożywania pokarmów bogatych w fosforany, a więc nasion roślin strączkowych, warzyw, owoców. Zalecane jest natomiast spożywanie jogurtów, mleka, makaronów, kasz, ryb oraz oczywiście dużych ilości płynów.