Jaskra


Jaskra to poważna choroba oczu mogącą doprowadzić do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego i utraty wzroku. Przyczyna tego schorzenia jest wzrost ciśnienia śród-gałkowego.

Objawy jaskry są na początku skryte a jedynym sposobem rozpoznania tej choroby jest badanie wzorku u okulisty. Istnieje wiele różnych czynników wpływających na rozwój tego schorzenia, należą do nich między innymi:
– osoby po 35 roku życia;
– dziedziczność (osoby których krewni chorowali na jaskrę te powinny badać się co najmniej raz w roku);
– cukrzyca;
– zaburzenia gospodarki tłuszczowej;
– krótkowzroczność powyżej -4.0;
– miażdżyca;
– długotrwały stres;
– palenie papierosów.

Głównym celem leczenia jaskry jest jej zatrzymanie, na jak najwcześniejszym etapie, aby zapobiec zbyt dużym ubytkom (których nie można już cofnąć) w polu widzenia.

Podstawowym sposobem leczenia jest wpuszczanie kropli do oka, których zadaniem jest obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego i poprawa ukrwienia nerwu wzrokowego.
W przypadku nie skutkowania leczenia kroplami wykonuje się chirurgiczny lub laserowy zabieg, którego celem jest udrożnienie drogi odpływu cieczy z oka.