Informatyzacja placówek medycznych


Wraz z rozwojem technologiczno-informatycznym jesteśmy świadkami przekształcania się instytucji medycznych z tradycyjnymi środkami przetwarzania informacji w nowoczesne. Proces ten, kryjący się pod nazwą informatyzacji szpitali może określać zarówno wzrost wpływu i znaczenia technologii w szpitalach jak również uzależnienie od programów tj. system informatyczny dla szpitala. Informatyzacja szpitala przynosi wiele korzyści zarówno dla samej placówki, ułatwiając administrację i dla pacjentów, których dane są zapisane w systemie i w każdej chwili możliwe do wglądu. Prawdą też jest że pomimo widocznych korzyści społeczeństwo nie do końca akceptuje te zmiany. W tym przypadku należy podkreślić grupy ludzi, którzy są sceptycznie nastawieni do zmian w szpitalach, a są to ludzie starsi.

Nie ma się im co dziwić, bo trzeba otwarcie powiedzieć, że nie mają zaufania do nowych technologii. Ale z czasem ludzie od wszystkiego się przyzwyczajają, a jeśli zobaczą że szpitale dzięki temu funkcjonują lepiej i oni czują się w nich lepiej to nie będzie powodów do sceptycyzmu.