Immunoterapia


Immunoterapia polega na wywoływaniu zmian w układzie immunologicznym organizmu. To głównie leczenie wywołujące powstanie określonych przeciwciał. Immunoterapia w przypadku astmy oskrzelowej jest nazywana odczulaniem. Polega ona na wstrzykiwaniu uczulonemu wzrastających dawek tego alergenu, na który jest on uczulony. Ten sposób powoduje powstanie przeciwciał, zwanych przeciwciałami blokującymi. W naturalnym sposobie uczulania się powstawały przeciwciała zwane reaginami.

Leczenie odczulające jest szeroko stosowane w przypadkach astmy oskrzelowej i pyłkowicy (kataru siennego). Jest ono dość żmudne i kosztowne oraz nie zawsze pewne. Najlepiej sprawdza się w leczeniu uczuleń na pyłki roślin, gorsze na kurz domowy i inne. W przypadku pyłkowicy cała kuracja jest ograniczona do 3-6 iniekcji preparatu o przedłużonym działaniu, które należy co roku powtarzać przez okres następnych 3-4 lat.