Dobrodziejstwa medycyny naturalnej


Zauważamy od jakiegoś czasu wzrost zainteresowania naszego społeczeństwa wschodnimi metodami leczniczymi. Medycyna naturalna nie budzi już uśmieszku na ustach a raczej zaciekawienie. Pierwszym skojarzeniem z medycyną chińską jest akupunktura. Akupunktura powstała w Chinach, klika tysięcy lat przed naszą erą. Europejską nazwę zawdzięcza Francuzom i pochodzi od łacińskich słów acus – igła i punctum – punkt. Jeśli wierzyć legendzie akupunkturę „wynaleźli” dawni chińscy wojownicy. Zaobserwowali oni zanikanie różnorakich bólów po zranieniu ciała strzałą z łuku lub bronią kłutą. Początkowo stosowano akupunkturę jedynie w celu zwalczania bólu, z czasem jednak zaczęto ją wykorzystywać także w leczeniu wielu schorzeń.

Najogólniej rzecz ujmując akupunktura polega na nakłuwaniu w celach leczniczych ściśle określonych miejsc na naszym ciele. W Chinach nadal wykorzystuje się dobrodziejstwa medycyny naturalnej, traktując ją jako dyscyplinę naukową. Medycyna chińska znajduje powoli swe miejsce w wielu instytutach naukowych Europy Zachodniej. Nie pojmuje się już medycyny naturalnej jako wroga medycyny współczesnej, wręcz przeciwnie powoli łączy się oba sposoby podejścia do leczenia a Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaakceptowała akupunkturę jako metodę leczniczą.