Branża suplementów diety


Rynek farmaceutyczny w ostatnich latach znacznie się powiększył, a dotyczy to zwłaszcza jednej z jego gałęzi – rynku suplementów diety.
Na preparaty wspomagające odchudzanie (tabletki, maści, napoje, plastry, proszki itp. ) nasi rodacy rocznie wydają około 100 milionów zł z czego większość niż połowa wydawana jest na suplementy diety, które są dostępne bez recepty. W latach 2007 a 2008 łączna wartość sprzedanych suplementów wzrosła o 21 % więcej niż w latach poprzedzających. Eksperci szacują iż w kolejnych latach wartość ta będzie wzrastać w tempie dwucyfrowym!

Co te wszystkie prognozy oznaczają dla nas, co będzie następstwem takiego rozwoju rynku farmaceutycznego? Rozwój rynku sprzedaży suplementów leków pociągnie za sobą nieuchronnie wzrost zatrudnienia. Wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników firm farmaceutycznych. Firmy farmaceutyczne będą potrzebowały coraz to większej liczby przedstawicieli. „Przedstawiciel farmaceutyczny praca” będzie to jedno z najczęściej widzianych przez nas w serwisach z pracą ofert.

Zarówno wynagrodzenie dla przedstawicieli farmaceutycznych jak i ilość ofert pracy powinien wzrosnąć. Branża farmaceutyczna już w obecnym momencie rozwija się w bardzo szybkim tempie. Starzenie się społeczeństwa, coraz większa świadomość dbania o zdrowie a jednocześnie, coraz większa zamożność wróży firmom farmaceutycznym niezachwiany wzrost!