STAWY RZEKOME REAKTYWNE BIOLOGICZNIE (WITALNE)


Charakteryzują się płytką panewką w odłamie bliższym i zaokrąglonym końcem odłamu dalszego. W złamaniach wielomiejscowych jednej kości staw rzekomy witalny powstaje zazwyczaj w złamaniu położonym bliżej. Niekiedy w pobliżu stawu rzekomego występują małe torebki kostne (tzw. postać torbielowata stawu rzekomego). Przestrzeń pomiędzy końcami kostnymi wypełnia tkanka włóknista lub włóknisto-chrzęstna z ogniskami martwicy, wapnienia oraz metaplazji kostnej. Ze względu na morfologię wyróżnia się:

– staw rzekomy hipertrofiiczny, charakteryzujący się znacznym przerostem bardzo dobrze ukrwionych końców kostnych (pseudoarthrosis hypervascularis); powstaje często w kościach kończyn dolnych;

– staw rzekomy oligotroficzny, charakteryzujący się brakiem przerostu końców kostnych i zarośnięciem jamy szpikowej, ukrwienie odłamów jest prawidłowe; powstaje zazwyczaj w kościach kończyn górnych.