Reumatyzm – Reumatoidalne zapalenie stawów


Mówiąc o reumatyzmie najczęściej mamy na myśli reumatoidalne zapalenie stawów. Samo słowo reumatyzm określa zazwyczaj całą grupę chorób powodujących sztywność stawów i mięśni, nierzadko również ból.

Reumatoidalne zapalenie stawów to choroba o niejasnych przyczynach powstawania, najprawdopodobniej powoduje ją wirus. Najczęściej zapadają na nią kobiety (6 razy częściej od mężczyzn). Gdy choroba raz zaatakuje to już nigdy nie wygasa. Postępując deformuje i niszczy stawy, tym samym ograniczając ich ruchliwość.

Objawy
– chwilowe uczucie sztywności stawów które przemija po wykonaniu kilku ruchów;
– widoczny obrzęk na stawach;
– ograniczona ruchliwość stawów i występujące bóle przy próbach ruchu;
– stan podgorączkowy;
– zanik mięśni w okolicy chorego stawu.

Leczenie trwa wiele lat i jest powolne i trudne. Stosuje się leki wpływające na przebieg choroby oraz takie które tylko likwidują dolegliwości, w grę wchodzi również operacja chirurgiczna.