Kręgosłup


Kręgosłup jest częścią szkieletu stanowiącą główną podporę i oś, dzięki niemu możemy chodzi. Stanowi on także ochronę dla układu nerwowego, chroni rdzeń kręgowy.

Kręgosłup zbudowany jest z 32 – 34 pojedynczych kręgów, które (przy liczeniu z góry) są coraz większe. Kręgosłup dzieli się na część szyjną (7 kręgów), piersiową (12 kręgów), lędźwiową (5 kręgów), krzyżową (5 kręgów), guziczną i ogonową (3 – 5 kręgów).
Pomiędzy trzonami kolejnych kręgów znajdują się krążki międzykręgowe, tzw. dyski. Ich główną funkcją jest amortyzowanie wstrząsów i zapewnienie ruchomości sąsiadującym kręgom. Razem tworzą one tzw. segment ruchowy kręgosłupa. Wysunięcie się krążka, popularnie zwane dyskopatią, może być bardzo bolesne i wymaga konsultacji lekarza.

Jednak przyczyny bólu kręgosłupa mogą wynikać także z uszkodzenia lub zaburzenia funkcjonowania układu kostnego, nerwowego, naczyniowego lub tkanek miękkich. Przebiegają one jako sporadyczne incydenty, często z nawrotami lub jako przewlekłe dolegliwości. Bóle kręgosłupa może być skutecznie wyleczone, wymagają postawienia trafnego rozpoznania, gdyż tylko ono warunkuje dobór skutecznej terapii.

Urazy kręgosłupa zdarzają się również bardzo często podczas wypadków komunikacyjnych czy podczas oddawania skoków do wody na tzw. „główkę” lub podczas upadków z wysokości. Do urazów dochodzi w wyniku ucisku lub uszkodzenia rdzenia kręgowego, co może spowodować późniejsze zaburzenia neurologiczne.
Urazy kręgosłupa czy jego złamania są bardzo poważnymi uszkodzeniami mogącymi spowodować kalectwo lub nawet śmierć.