Radioterapia


Radioterapia jest sposobem leczenia za pomocą promieni jonizujących, jej celem jest zniszczenie komórek nowotworowych w jak największym stopniu. Najczęściej jest przeprowadzana pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) przez okres kilku tygodni. To jak dużą dawkę otrzymuje chory zależy od nowotworu (jego rodzaju, wielkości i lokalizacji), innych stosowanych lekarstw oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Najczęstszymi objawami ubocznymi są: złe samopoczucie, brak apetytu, uczucie wyczerpania i braku energii.

Radioterapię (podobnie jak chemioterapię) stosuje się w różnych celach: kompletne wyleczenie chorego, zahamowanie rozwoju nowotworu lub zmniejszenie dolegliwości bólowych.