Onkologia


Onkologia to część medycyny która zajmuje się rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób nowotworowych (jedna z wielu definicji opisuje nowotwór jako „złożony proces patologiczny przebiegający w komórce prawidłowej, która przestaje podlegać normalnym mechanizmom kontrolującym wzrost i różnicowanie komórek”*).

Lista chorób i haseł medycznych:
Białaczka
Chemioterapia
Chłoniak
Nowotwór
Radioterapia