Onkolog – kim jest, czym się zajmuje, kiedy należy się do niego zgłosić itp.


Onkologia to jedna z dziedzin medycyny, której głównym zadaniem jest zajmowanie się schorzeniami nowotworowymi. Jednak onkologia to nie tylko badanie tych schorzeń. To także ich rozpoznawanie oraz leczenie. Lekarz, który działa w tej właśnie dziedzinie medycyny, to lekarz onkolog.

Życie ludzkie stale się wydłuża. Zatem w jego trakcie jesteśmy coraz bardziej narażeni na różnorodne czynniki, które wywoływać mogą u nas choroby. Wśród tych czynników znajdują się zatem również takie, które mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwór złośliwy. Wedle niektórych statystyk aż co trzecia osoba najprawdopodobniej zachoruje na nowotwór złośliwy, a co czwarta może na ten nowotwór umrzeć. To dość przykra statystyka, ale w tej kwestii niewiele można temu zaradzić. Na szczęście takie schorzenia można próbować wyleczyć. Współczesna medycyna posiada szereg metod, które skutecznie leczą ten rodzaj schorzenia. Najskuteczniejszym sposobem jest oczywiście leczenie chirurgiczne. Jego skuteczność zależy głównie od tego jak wcześnie uda się wykryć, że u pacjenta mamy do czynienia z nowotworem złośliwym. Wówczas można rozpocząć leczenie. W tym przypadku obowiązuje zasada: im szybciej- tym lepiej.

Lekarz onkolog, w przypadku wystąpienia podejrzenia o nowotwór złośliwy, będzie chciał podjąć jak najszybciej leczenie. W początkowym jego stadium trzeba będzie zatem określić, czy dany nowotwór rzeczywiście jest złośliwy. Nowotwór to nieprawidłowy oraz nadmierny rozrost komórek ustroju. Ten rozrost nie ustaje, nawet w momencie, kiedy znika przyczyna, która go spowodowała. Nowotwór może być łagodny albo złośliwy. Jeśli zmiana jest łagodna, to łatwiej jest ją usunąć, ponieważ jest otorebkowana i nie daje przerzutów, natomiast jeśli mamy do czynienia z nowotworem złośliwym, to wtedy mamy do czynienia ze zmianą, która rozrasta się w sposób naciekający. Nie ma wówczas żadnej granicy (torebki) pomiędzy nowotworowymi zmianami, a zdrowymi komórkami człowieka. Ponadto ten rodzaj nowotworu daje przerzuty do innych części ludzkiego organizmu, przez co może on zostać cały zainfekowany, a to- może uniemożliwić całkowicie wyleczenie pacjenta.

Lekarz onkolog po stwierdzeniu rodzaju dolegliwości, na jaką cierpi pacjent, podejmuje się jego leczenia. Najczęstszą dolegliwością są oczywiście raki. Nie można jednak na podstawie stwierdzenie, że pacjent ma raka, określić sposób leczenia, możliwości i rokowania. W zależności od rodzaju raka inny będzie sposób na jego leczenie. W niektórych przypadkach wystarczy, że lekarz usunie zmianę nowotworową. W innych może nawet nie być możliwości usunięcia zmiany. Jeśli chodzi o podstawowe metody leczenia, to głównie mówić należy tutaj właśnie o chirurgii. Dodatkowo można stosować chemioterapię oraz radioterapię. W zależności od celu, jaki lekarz obierze, wyróżnić możemy leczenie paliatywne, objawowe i radykalne. Leczenie radykalne- jak można się domyśleć- polega na tym, że lekarz za wszelką cenę chce całkowicie zniszczyć nowotwór i wyleczyć pacjenta. Do tego celu stosuje właśnie metody chirurgiczne. Metody te wspomagane są dodatkowo przez radioterapię oraz chemioterapię. Razem są bowiem większe szanse na wyleczenie pacjenta.

Lekarz onkolog jest niewątpliwie bardzo ważnym specjalistą w zakresie walki z rakiem. Bez jego wiedzy i umiejętności nie można było by walczyć z tą chorobą. I chociaż na chwilę obecną nie ma złotego leku czy środka na wyleczenie raka, to jednak profilaktyka, okresowe badania i w miarę wczesne wykrycie zmian daje bardzo duże prawdopodobieństwo, że choroba ta zostanie całkowicie wyleczona.