Nowotwór


Nowotwór jest grupą chorób w których organizm nie jest w stanie kontrolować nadmiernego i nieprawidłowego dzielenia się komórek. Podział i rozrost trwa mimo przeminięcia czynnika który go wywołał i nie reaguje na naturalne mechanizmy regulacyjne organizmu.

Utrata kontroli nad rozrostem (podziałem) tkanki związana jest z mutacjami genów kodujących białka w cyklu komórkowym.

Nowotwory dzielimy na nowotwory złośliwe i łagodne. Złośliwe rosną szybko, naciekają do naczyń krwionośnych i limfatycznych, mogą „przerzucać się” do innych odległych narządów.

Nowotwór złośliwy ze względu na na rodzaj tkanki z której pochodzi, dzielimy na raki (z tkanki nabłonkowej) i mięsaki (z tkanek pochodzenia mezenchymalnego lub neuroektodermalnego).

Cześć mutacji nowotworowych jest dziedziczna, dlatego osoby u których w rodzinie krewni chorowali na nowotwory, maja podwyższony stopień ryzyka zapadnięcia na tę chorobę.

Mężczyźni przed leczeniem nowotworu za pomocą naświetlań zdeponować spermę w specjalnym banku spermy. co pozwoli im przyszłości na posiadanie własnego potomstwa.