Chemioterapia


Chemioterapia to metoda leczenia raka za pomocą leków działających toksycznie na komórki nowotworowe. Niestety taki rodzaj terapii poza niszczeniem komórek rakowych uszkadza także komórki macierzyste organizmu.

Cele jakie stawia się chemioterapii zależą od stadium rozwoju i rodzaju nowotworu, mogą to być:
– wyleczenie choroby;
– powstrzymanie raka przed dalszymi przerzutami;
– spowolnienie rozwoju choroby nowotworowej;
– złagodzić objawy i tym samym podnieść jakość życia pacjenta.

W zależności od typu raka i specyfiki leków możliwych jest kilka sposobów podania choremu chemioterapii. Może to być forma doustna lub domięśniowe leku w postaci zastrzyku oraz może być także podana dożylnie – lek zostaje wówczas wprowadzony za pomocą cienkiej igły np. do żyły na przedramieniu.

Stosując chemioterapię należy liczyć się z powikłaniami, do najczęstszych należą: wymioty, uszkodzenie szpiku kostnego, nerek, nerwów, płuc, serca, zmniejszenie poziomu krwinek białych, czerwonych i płytek krwi.

Chemioterapia nie jest jedynym sposobem walki z rakiem, do tego celu wykorzystuje się także leki hormonalne i celowane molekuralnie.