Wstrząśnienie mózgu


Wstrząśnienie mózgu to jedno z najczęstszych następstw urazu głowy. Jest pourazowym zaburzeniem stanu świadomości, które może (ale nie musi) łączyć się z utratą przytomności. Stwierdza się wówczas zaburzenia orientacji, zmniejszenie zdolności koncentracji, zaburzenie logicznego myślenia, niepamięć wsteczną – one właśnie stanowią typowe objawy wstrząśnienia mózgu. Inne objawy to ból głowy, zawroty, nudności, wymioty. Wyraźne splątanie jest rzadszym objawem wstrząśnienia mózgu. Po stwierdzeniu przez lekarza wstrząśnienia mózgu pacjent wymaga odpoczynku w łóżku i kilkudniowej obserwacji