Stwardnienie rozsiane


Stwardnienie rozsiane – choroba układu nerwowego – występuje w obrębie mózgu i rdzenia kręgowego.

Kto choruje?

Na chorobę najczęściej zapadają osoby w wieku 30-35 lat, częstotliwość występowania szacuje się na 0,03 – 0,10 % ludności.

Chorobę rozpoznaje się na podstawie wywiadu oraz badania płynu mózgowo rdzeniowego.

Do pierwszych objawów choroby zaliczamy kłopoty z chodzeniem (osłabienie mięśni nóg). Innymi objawami są zaburzenia czucia obwodowego, uczucie kłucia, mrowienia, drętwienia, cierpnięcia kończyn, głowy i tułowia oraz zaburzenia mowy (mowa skandowana) i brak odruchów brzusznych.

Leczenie stwardnienia rozsianego ma charakter postępowania objawowego (leki przeciwbólowe, przeciwdepresyjne. zmniejszające napięcie mięśni, poprawiające działanie pęcherza moczowego) oraz modyfikującego przebieg choroby (podawanie dożylnie lub do ustnie glikokortykosteroidów).

Inne nazwy:
SM