Neurologia


Neurologia jest dziedziną medycyny pokrewna z psychiatrią, z tym że neurologia zajmuje się chorobami obwodowego układu i ośrodkowego układu nerwowego powstałymi na skutek uszkodzenia nerwów, psychiatria natomiast zaburzeniami o podłożu biochemicznym.

Bardzo wiele chorób jest rozpoznanych i „przypisanych” do neurologii, inaczej mówiąc są o podłożu neurologicznym (np. choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, pląsawica Huntingtona, choroba Creutzfeldta-Jakoba, pląsawica Huntingtona, stwardnienie rozsiane, zapalenie opon mózgowych czy padaczka) niestety duża cześć z nich jest nadal nie uleczalna. Podłoże neurologiczne maja również niektóre nowotwory (wyściółczak, oponiak, glejak) oraz różne migreny, a także udar słoneczny!

W latach 40tych i 50tych, uszkodzenia układu nerwowego wśród noworodków oraz brak dość wysokich kwalifikacji u pediatrów spowodowało, że zaczęto interesować się chorobami neurologicznymi u dzieci. W ten właśnie sposób zaistniała nowa specjalizacja: „neurologia dziecięca”. Pierwszy oddział neurologiczny dla dzieci powstał na początku lat 50tych XX wieku w Gdańsku. Dalszy rozwój tej dziedziny przyniósł powstanie w 1990 roku Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych. Obecnie na terenie Polski znajduje się 8 klinik specjalistycznych, w których pracuje około 300 specjalistów.