Inne zaburzenia świadomości


Istnieją też inne przyczyny zaburzeń świadomości, które nie są omdleniami, a często błędnie są interpretowane przez pacjentów jako omdlenie. Są to zaburzenia przebiegające z ograniczeniem świadomości lub jej utratą. Należą tu zaburzenia metaboliczne np. hipoglikemia (zbyt niski poziom cukru we krwi – często u cukrzyków), padaczka (patologiczne wyładowania elektryczne w mózgu, z napadami drgawek), przemijający napad niedokrwienia mózgu w obszarze unaczynienia tętnic kręgowo-podstawnych (zaburzenia krążenia podstawno-kręgowego).

Inne zaburzenia przypominające omdlenie, ale przebiegające bez utraty przytomności to np. katapleksja (chwilowy bezruch), napady padania (chwilowa utrata napięcia mięśniowego), zaburzenia psychogenne np. u osób z nerwicą histeryczną.