Epilepsja


Co to jest?
Epilepsja czyli padaczka to zespół chorobowy z objawami schorzeń ośrodkowego układu nerwowego. Nadmierne wyładowania neuronów oraz nieprawidłowe rozprzestrzenianie się pobudzenia mózgu powoduje występowanie napadu padaczkowego.

Napad padaczkowy to nagłe, przejściowe nieprawidłowości natury ruchowej, wegetatywnej, psychicznej i czuciowej. Podczas napadu chory traci przytomność, upada oraz występuję napięcie mięśni całego ciała wraz z odchyleniem głowy do tyłu i wyciągnięciem kończyn. U chorego ustaje oddychanie, a po kilku sekundach wstrząsają nim drgawki. Podczas napadu padaczkowego chory może bez kontroli oddać mocz.

Kto choruje?
Na padaczkę choruje około 1% Polskiego społeczeństwa, czyli ~ 400 tysięcy osób. Najczęściej (bo aż w 80% przypadków) choroba ujawnia się u osób przed 20 rokiem życia.

Rozpoznanie.
Epilepsję rozpoznać można dzięki wykrytym zmianom w EEG, (także w okresach pomiędzy napadami) oraz dzięki wywiadowi zebranemu od pacjenta i jego najbliższego otoczenia.
Należy pamiętać, że wystąpienie pojedynczego napadu padaczkowego nie stanowi dostatecznej podstawy do rozpoznania padaczki.

Różne nazwy:
Epilepsja, padaczka, choroba św. Walentego.