Astma oskrzelowa


Astma oskrzelowa to choroba która polega na nagłym skurczu oskrzeli któremu towarzyszy obrzęk i nadmierne wytwarzanie wytwarzanie śluzu. Przyczyna astmy oskrzelowej to reakcja alergiczna na czynniki uczulające.

Objawy to w głównej mierze nagła duszność, trudności z oddychaniem, świszczący oddech, zasinienie twarzy, po chwili kaszel i wyksztuszenie zbitej, szklistej plwociny. Napady astmy bardzo często występują około pierwszej, drugiej godziny w nocy, chory musi natychmiast przyjąć leki lub musi zostać odwieziony na pogotowie ratunkowe.

Astma oskrzelowa może pojawić się w każdym wieku, statystycznie jednak najczęściej pojawia się ona u dzieci i osób starszych (w okresie przekwitania). Jej przebieg jest bardzo zróżnicowany, może to być tylko epizodyczny atak duszności lub nawet ciężkie inwalidztwo oddechowe.

Leczenie. Najważniejsze jest aby wykryć czynnik który wywołuje objawy choroby. Sam proces leczenia dzielimy na dwie fazy: leczenie w trakcie napadu i leczenie pomiędzy napadami. W czasie napadu stosuje się leki rozkurczające oskrzela i hormony kory nadnerczy. Leczenie odczulające ma na celu wytworzenie tolerancji na dany alergen (choremu z biegiem czasu podaje się coraz jego większe dawki). Zalecane jest również leczenie klimatyczne, szczególnie w warunkach wysokogórskich.

Zapobieganie astmie oskrzelowej polega na wyeliminowaniu czynnika powodującego napady.